Misyon & Vizyon

Misyon

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet ve Maliye Bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde evrensel ölçütlere uygun eğitim programları düzenlemek ve yürütmek; çağdaş bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak ülke ve bölge ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte araştırma ve yayınlar üretmek; bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile sağlanan potansiyel doğrultusunda bölgesel taleplere uygun toplumsal hizmet projeleri geliştirmek ve bu doğrultuda  nitelikli personel yetiştirmektir.

Vizyon

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yetkinlik düzeyi yüksek öğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen, problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu  için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, iyileştiren, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirme vizyonu gütmektedir.