Misyon ve Vizyon

Misyon

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet ve Maliye Bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde evrensel ölçütlere uygun eğitim programları düzenlemek ve yürütmek; çağdaş bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak ülke ve bölge ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte araştırma ve yayınlar üretmek; bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile sağlanan potansiyel doğrultusunda bölgesel taleplere uygun toplumsal hizmet projeleri geliştirmek ve bu doğrultuda  nitelikli personel yetiştirmektir.

Vizyon

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yetkinlik düzeyi yüksek öğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen, problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu  için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, iyileştiren, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirme vizyonu gütmektedir.

 

Bölüm Hedefleri

 

İşletme Bölümünün Hedefleri

 1. Marka olmanın firmalara yapacağı katma değerden yola çıkarak, firmalara Markalaşma eğitimlerinin verilmesi.

2. Adıyaman’ın “Magnetli il” olması için kurumlar arası işbirlikleri kurmak.

3. Yönetim, Üretim, Pazarlama ve Finans konularında öğrencilerimizin özel sektör temsilcilerinin tecrübelerinden faydalanmalarının sağlanması.

4. KOBİ sahipleriyle diyaloğa girilerek belli periyotlarda eğitim verilmesi suretiyle şirketlerin daha sağlıklı ve başarılı faaliyetlerde bulunmasının sağlanması ve sağlıklı büyümelerine ve sürekliliğine katkı sağlanması

5. Lisansüstü tez konularının seçiminde işletmeciliğin çeşitli konularında (üretim, yönetim, pazarlama, satış, muhasebe, finans vb.) Adıyaman sanayisine yararlı olacak güncel konuların seçilmesi ve uygulanabilir projelere katkı sağlanması.

 

İktisat Bölümünün Bölüm Hedefleri

1. Kısa vadede hangi iş kollarında ne gibi nitelikli iş gücüne ihtiyaç olduğu belirlenecek, bu iş kollarında bu niteliğin kazanılması için kurs ya da üniversitemiz de bölümler açılması ya da ders programlarının güncellenmesi yönünde tavsiyeler de bulunulacaktır.

2. Adıyaman ilindeki, sanayinin, tarımın, nitelikli iş gücünün ve üretimi yapılan her türlü ürünün ve hizmetin kalitesini artırılmasına yönelik yapılması gereken faaliyetleri, bunların sürdürülebilirliği ve Adıyaman ekonomisine olacak pozitif katkılarının ve ilimizdeki işsizliğin azaltılması yönünde atılacak adımların belirlenmesi

3. Adıyaman ilinde küçük, orta ve büyük ölçekli hangi yatırımların bu alanda faaliyet gösteren yatırımcıların dikkatini çekeceğini ve yatırım planlamalarına yardımcı olacağı belirlenecektir.

4. Orta vadede ilimizin ticari haritası oluşturulacaktır. Sanayi ve tarım sektöründe farklı alanlarda faaliyet yapanlarla (birliklerle, kooperatiflerle ya da bire-bir) görüşülüp bu konudaki ilgili fikir ve düşünceleri alınacaktır.

5. Daha önce ilimizde faaliyet gösterip de faaliyetlerini başka illere kaydırmış olan yatırımcılarla bunların nedenleri tartışılacaktır.

 

Kamu Yönetimi Bölümünün Bölüm Hedefleri

1. Belediye ve Diğer Kurumlar ile Bölümümüz arasında 2018 Ocak ayının ikinci haftasında yapılacak bir toplantıda ortak çalışma alanlarının belirlenecektir. (Kent Kimliği, Kentlilik Bilinci, Kentin Markalaşması çalışılacak konu başlıklarıdır).

2. Adıyaman İlinin Siyasal Katılım Davranışının Demografik bağlamda (Yaş, Cinsiyet, Eğitim, Gelir vb.)Haritasının çıkarılması. (2018 Mart-2018 Nisan aylarında)

3. Adıyamanlı Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerin Sosyal Hayatlarının İncelenmesi. (2018 Mayıs-2018 Ağustos aylarında)

4. Adıyaman İlinde Çalışan Kamu Personeline Yönetim, Liderlik ve Halkla İlişkiler Konularında Seminerler vermek. (2018 Şubat-2018 Mayıs aylarında

5. İl Kamu Yöneticileri ile öğrencilerimizin buluşturulması ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında İl Valisinden bir ders saatinin talep edilmesi. Ayrıca 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında, İl Belediye Başkanı ve Yardımcıları ile öğrencilerimizin buluşmasını sağlayarak“Mahalli İdareler ve Şehir ve Bölge Planlaması” dersleri kapsamında birer dersin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Maliye Bölümünün Bölüm Hedefler

1. Maliye Bölümü aktif hale getirilerek öğrenci alımının yapılması.

 

Sosyal Hizmet Bölümünün Bölüm Hedefleri

1. Adıyaman’da Yoksulluk ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde ortak çalışma planlaması yapmak

2. Adıyaman’da Gençlerin sorunları araştırılarak özellikle de madde bağımlığı ve psiko-sosyal durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapmak

3. Engelliler ve hakları konusunda Adıyaman da farkındalığı arttırmak hususunda Sosyal Belediyecilik anlayışıyla Adıyaman Belediyesi ile ortak çalışmalar koordine etmek

4. Bölümümüz öğrencilerinin son sınıfındaki staj uygulamaları çerçevesinde yaşlılık ve engellilik ile ilgili farkındalık oluşturulacak etkinlik yapmak.

5. Adıyaman’da yaşayan gazi, şehit yakını, evde bakım hastası, yaşlı vb. bireylerin memnuniyet durumlarının ilgili kurumlarla ortak olarak tespit edilmesi.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.