Filtrele

Selime YILMAZ
Fakülte Sekreteri
syilmaz@adiyaman.edu.tr
2102

Diğer Bilgiler

Dilşad YAKAR
Bölüm Sekreteri
dyakar@adiyaman.edu.tr
2020

Diğer Bilgiler

Erhan VURAL
Muhasebe,Satın alma ve Taşınır Kayıt Birimi
evural@adiyaman.edu.tr
2008

Diğer Bilgiler

Mesut ÖZKAN
Dekanlık Özel Kalem
mozkan@adiyaman.edu.tr
2000

Diğer Bilgiler

Müslüm GÜLEŞE
Bölüm Sekreteri
mgulese@adiyaman.edu.tr
2026

Diğer Bilgiler

Filiz ORAL
Yazı İşleri
foral@adiyaman.edu.tr
2152

Diğer Bilgiler

PERİHAN ÜNAL
Bölüm Sekreteri
-
2024

Diğer Bilgiler

MEMET ÖZMEN
Fotokopi Birimi
-
2005

Diğer Bilgiler

İktisat Bölümü7
Fatih DOĞANOĞLU (Prof. Dr.)
DEKAN
fdoganoglu@adiyaman.edu.tr
2000

Diğer Bilgiler

İktisat Politikası
Yusuf Ekrem AKBAŞ (Doç. Dr.)
Bölüm Başkanı
yeakbas@adiyaman.edu.tr
2125

Diğer Bilgiler

İktisat Teorisi
Hakan USLU (Dr. Öğr. Üyesi)
huslu@adiyaman.edu.tr
2120

Diğer Bilgiler

İktisat Politikası
Nazif ÇETİN (Dr. Öğr. Üyesi)
ncetin@adiyaman.edu.tr
2105

Diğer Bilgiler

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Ferhat APAYDIN (Öğr. Gör.)
fapaydin@adiyaman.edu.tr
2108

Diğer Bilgiler

Esra CAN (Arş. Gör.)
ecan@adiyaman.edu.tr
2110

Diğer Bilgiler

İktisat Teorisi
Zafer DÖNMEZ (Arş. Gör.)
zdonmez@adiyaman.edu.tr
2121

Diğer Bilgiler

İktisat Politikası
İşletme Bölümü9
Mücahit ÇELİK (Prof. Dr.)
Bölüm Başkanı
mcelik@adiyaman.edu.tr
2048

Diğer Bilgiler

Yönetim ve Organizasyon
Osman ULUYOL (Doç. Dr.)
ouluyol@adiyaman.edu.tr
2059

Diğer Bilgiler

Muhasebe ve Finansman
Aylin AKYOL (Dr. Öğr. Üyesi)
aakyol@adiyaman.edu.tr
2043

Diğer Bilgiler

Yönetim ve Organizasyon
Hüseyin ALKIŞ (Dr. Öğr. Üyesi)
-
-

Diğer Bilgiler

Yönetim ve Organizasyon
Ramazan ASLAN (Dr. Öğr. Üyesi)
raslan@adiyaman.edu.tr
2050

Diğer Bilgiler

Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Gonca KÜNÇ (Dr. Öğr. Üyesi)
gyuzbasi@adiyaman.edu.tr
2037

Diğer Bilgiler

Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Gönül ÇİFÇİ (Arş. Gör. Dr.)
gcifci@adiyaman.edu.tr
2039

Diğer Bilgiler

Muhasebe ve Finansman
Yusuf AKPINAR (Arş. Gör. Dr.)
yakpinar@adiyaman.edu.tr
2045

Diğer Bilgiler

Muhasebe ve Finansman
Yasemin EZİN (Dr. Öğr. Üyesi)
yezin@adiyaman.edu.tr
2041

Diğer Bilgiler

Muhasebe ve Finansman
Kamu Yönetimi Bölümü12
Hakan EVİN (Prof. Dr.)
Bölüm Başkanı
hevin@adiyaman.edu.tr
2066

Diğer Bilgiler

Kentleşme ve Çevre
Rahman DAĞ (Doç. Dr.)
rdag@adiyaman.edu.tr
2151

Diğer Bilgiler

Siyaset ve Sosyal Bilimler
Adem CEREN (Dr. Öğr. Üyesi)
Dekan Yardımcısı
aceren@adiyaman.edu.tr
2132-2092

Diğer Bilgiler

Yönetim Bilimleri
Emine KEF (Dr. Öğr. Üyesi)
Dekan Yardımcısı
ekef@adiyaman.edu.tr
2091-2128

Diğer Bilgiler

Kentleşme ve Çevre
İbrahim Aytaç KADIOĞLU (Dr. Öğr. Üyesi)
akadioglu@adiyaman.edu.tr
2131

Diğer Bilgiler

Siyaset ve Sosyal Bilimler
Mehmet SARITÜRK (Dr. Öğr. Üyesi)
msariturk@adiyaman.edu.tr
2139

Diğer Bilgiler

Yönetim Bilimleri
E. Hamdi DİNÇER (Dr. Öğr. Üyesi)
-
2076

Diğer Bilgiler

Siyaset ve Sosyal Bilimler
Ezgi KOVANCI (Arş. Gör. Dr.)
ekovanci@adiyaman.edu.tr
2134

Diğer Bilgiler

Kentleşme ve Çevre
Kadir AYDIN (Arş. Gör. Dr.)
kaydin@adiyaman.edu.tr
2143

Diğer Bilgiler

Yönetim Bilimleri
Furkan ŞAHİN (Arş. Gör.)
fsahin@adiyaman.edu.tr
2141

Diğer Bilgiler

Siyaset ve Sosyal Bilimler
Mehmet Ferhat FIRAT (Arş. Gör.)
ffirat@adiyaman.edu.tr
2112

Diğer Bilgiler

Siyaset ve Sosyal Bilimler
Hasan PEKDEMİR (Arş. Gör.)
hpekdemir@adiyaman.edu.tr
2074

Diğer Bilgiler

Sosyal Hizmet Bölümü1
Murat Şakir CEYHAN (Dr. Öğr. Üyesi)
Bölüm Başkanı
mceyhan@adiyaman.edu.tr
2081-2079

Diğer Bilgiler

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.