Filtrele

Hepsi
Hepsi
İktisat Bölümü
İşletme Bölümü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Sosyal Hizmet Bölümü
Hepsi
Hepsi
Akademik
Prof. Dr.
Prof.
Doç. Dr.
Doç.
Dr. Öğr. Üyesi
Öğr. Gör. Dr.
Öğr. Gör.
Arş. Gör. Dr.
Arş. Gör.
İdari
Erdoğan TAŞCIGİL
Fakülte Sekreteri
etascigil@adiyaman.edu.tr
2102

Diğer Bilgiler

Dilşad YAKAR
Bölüm Sekreteri
dyakar@adiyaman.edu.tr
2020

Diğer Bilgiler

Erhan VURAL
Muhasebe,Satın alma ve Taşınır Kayıt Birimi
evural@adiyaman.edu.tr
2010

Diğer Bilgiler

Mesut ÖZKAN
Dekanlık Özel Kalem
mozkan@adiyaman.edu.tr
2000

Diğer Bilgiler

Müslüm GÜLEŞE
Bölüm Sekreteri
mgulese@adiyaman.edu.tr
2022

Diğer Bilgiler

Filiz ORAL
Yazı İşleri
foral@adiyaman.edu.tr
2152

Diğer Bilgiler

PERİHAN ÜNAL
Bölüm Sekreteri
-
2026

Diğer Bilgiler

MEMET ÖZMEN
Fotokopi Birimi
-
2005

Diğer Bilgiler

İktisat Bölümü10
Fatih DOĞANOĞLU (Prof. Dr.)
DEKAN
fdoganoglu@adiyaman.edu.tr
2000-2117

Diğer Bilgiler

İktisat Politikası
Yusuf Ekrem AKBAŞ (Prof. Dr.)
Bölüm Başkanı
yeakbas@adiyaman.edu.tr
2125-2027

Diğer Bilgiler

İktisat Teorisi
Samet ZENGİNOĞLU (Doç. Dr.)
Dekan Yardımcısı
szenginoglu@adiyaman.edu.tr
2091-2106

Diğer Bilgiler

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Hakan USLU (Doç. Dr.)
huslu@adiyaman.edu.tr
2120

Diğer Bilgiler

İktisat Politikası
Cebrail TELEK (Dr. Öğr. Üyesi)
ctelek@adiyaman.edu.tr
2123

Diğer Bilgiler

İktisat Tarihi
Ferhat ŞAH (Dr. Öğr. Üyesi)
fsah@adiyaman.edu.tr
2113

Diğer Bilgiler

Nazif ÇETİN (Dr. Öğr. Üyesi)
ncetin@adiyaman.edu.tr
2105

Diğer Bilgiler

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Ferhat APAYDIN (Öğr. Gör.)
fapaydin@adiyaman.edu.tr
2108

Diğer Bilgiler

Esra CAN (Arş. Gör.)
ecan@adiyaman.edu.tr
2110

Diğer Bilgiler

İktisat Teorisi
Zafer DÖNMEZ (Arş. Gör.)
zdonmez@adiyaman.edu.tr
2114

Diğer Bilgiler

İktisat Politikası
İşletme Bölümü9
Mücahit ÇELİK (Prof. Dr.)
Bölüm Başkanı
mcelik@adiyaman.edu.tr
2048-2059

Diğer Bilgiler

Yönetim ve Organizasyon
Osman ULUYOL (Prof. Dr.)
ouluyol@adiyaman.edu.tr
2052

Diğer Bilgiler

Muhasebe ve Finansman
Aylin AKYOL (Dr. Öğr. Üyesi)
aakyol@adiyaman.edu.tr
2043

Diğer Bilgiler

Yönetim ve Organizasyon
Ramazan ASLAN (Dr. Öğr. Üyesi)
raslan@adiyaman.edu.tr
2050

Diğer Bilgiler

Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Elif CEMEK (Dr. Öğr. Üyesi)
Dekan Yardımcısı
ecemek@adiyaman.edu.tr
2092-2035

Diğer Bilgiler

Yönetim ve Organizasyon
Gonca KÜNÇ (Dr. Öğr. Üyesi)
gyuzbasi@adiyaman.edu.tr
2037

Diğer Bilgiler

Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Yusuf AKPINAR (Dr. Öğr. Üyesi)
yakpinar@adiyaman.edu.tr
2056

Diğer Bilgiler

Muhasebe ve Finansman
Yasemin EZİN (Dr. Öğr. Üyesi)
yezin@adiyaman.edu.tr
2041

Diğer Bilgiler

Muhasebe ve Finansman
Gönül ÇİFÇİ (Arş. Gör. Dr.)
gcifci@adiyaman.edu.tr
2039

Diğer Bilgiler

Muhasebe ve Finansman
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü7
Hakan EVİN (Prof. Dr.)
Bölüm Başkanı
hevin@adiyaman.edu.tr
2139-2066

Diğer Bilgiler

Kentleşme ve Çevre Sorunları
Adem CEREN (Dr. Öğr. Üyesi)
aceren@adiyaman.edu.tr
2143

Diğer Bilgiler

Yönetim Bilimleri
Mehmet SARITÜRK (Dr. Öğr. Üyesi)
msariturk@adiyaman.edu.tr
2141

Diğer Bilgiler

Yönetim Bilimleri
Ezgi KOVANCI (Dr. Öğr. Üyesi)
ekovanci@adiyaman.edu.tr
2134

Diğer Bilgiler

Kentleşme ve Çevre Sorunları
Furkan ŞAHİN (Arş. Gör.)
fsahin@adiyaman.edu.tr
2128

Diğer Bilgiler

Siyaset ve Sosyal Bilimler
Mehmet Ferhat FIRAT (Arş. Gör.)
ffirat@adiyaman.edu.tr
2130

Diğer Bilgiler

Siyaset ve Sosyal Bilimler
Hasan PEKDEMİR (Arş. Gör.)
hpekdemir@adiyaman.edu.tr
2074

Diğer Bilgiler

Sosyal Hizmet Bölümü1
Murat Şakir CEYHAN (Dr. Öğr. Üyesi)
Bölüm Başkanı
mceyhan@adiyaman.edu.tr
2081-2079

Diğer Bilgiler

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.